G

0946 266 267

Miếng lót tiểu nam Sanipad

  • Mã sản phẩm: Sanipad
  • Thành phần chính: Mountain và Tuberose
  • Công dụng: Khử mùi, diệt khuẩn, ngăn rác
  • Cách sử dụng: Bỏ vào bồn tiểu nam